Saturday, November 17, 2007

Groot

Als kind hoor je regelmatig mensen zeggen "Amai, jij bent groot geworden". Logisch ook, kinderen groeien nu eenmaal en als je een kind in lange tijd niet hebt gezien, dan zijn ze ook ineens groot geworden.

Nu, als kind had ik al een hekel aan die uitdrukking. Ik wist nooit hoe ik er op moest reageren, dus hield ik het maar bij een verlegen lachje.
Degoutanter wordt het als je als volwassenen (en volgens de wet ben ik dat toch al een jaar of 15) ook te horen krijgt dat je groot geworden bent. Ja hallo, wat denken die mensen wel? Dat ik eeuwig 10 jaar zou zijn gebleven? (als het aan mij had gelegen, was dat nu wel zo, maar helaas...). Ik heb het verlegen lachje geruild voor een ander antwoord, namelijk "ja, ja, groeien doe ik niet meer, tenzij in de breedte".

Jean, ge waart ne reus!

Best vrienden,

Wij zijn hier bijeen met de schaakwereld om afscheid te nemen van onze vriend Jean Janssens.

Hij stond mee aan we wieg van schaakkring Moretus. Helaas zullen wij hem missen tijdens de naderende viering van het 50 jarig bestaan van de kring.
Jean ijverde van in het begin voor een pluralistische vereniging waarin alle strekkingen en standen zich goed zouden voelen. Hij is daar zonder meer volledig in geslaagd.

Hij stond mee aan de wieg van de VSF toen de politieke leiders een splitsing van de Nationale Bond opdrongen. Hij had een groot aandeel in de vorming van de huidige structuren die door elkeen aanvaard worden omdat Jean zich goed kon inleven in de visie van anderen en daar ook rekening mee hield.
Deze eigenschap, of liever het ontbreken ervan, is vandaag actueler dan ooit en vele prominenten mogen Jean Janssens als voorbeeld nemen. Ik weet zeker dat hij deze lof verdient en zou geapprecieerd hebben.

Niet alleen de leden van schaakkring Moretus waarderen zijn inspanningen.

Chris Ghijsels, voorzitter van de KBSB, zegde het als volgt:

" Ik herinner me nog goed mijn eerste stappen in het bestuur van de VSF (als afgevaardigde van de liga Oost-Vlaanderen) toen Jean met veel natuurlijke autoriteit en wijsheid de voorzitterspost bekleedde. In de daaropvolgende jaren heb ik hem leren kennen en waarderen als een bijzonder warme en dynamische persoonlijkheid, die het schaken en de schakers in Vlaanderen (en zelfs ruimer in heel België) decennialang enorme diensten heeft bewezen. Een geboren optimist, die o.m. dankzij zijn grote diplomatieke kwaliteiten, zijn relativeringsvermogen en empathie en zijn altijd aanwezig gevoel voor humor heel wat potentiële en reële crisissen in ons schaakwereldje wist te bezweren."


Mitchel Varendonck Oud-secretaris KBSB vzw en Liga Antwerpen vzw formuleerde het als volgt:

"In de mate dat ik Jean gekend heb, zowel binnen het bestuur van Liga Antwerpen als binnen de KBSB waar hij zowel mijn voorganger als secretaris was, moet ik toegeven dat zijn wijze raad op vele punten uitwegen heeft geboden.Een aimabel man die steeds bereid was mensen te helpen, iemand die een luisterend oor had ook. Een voorbeeld waarbij ik steeds bij terecht kon; de talloze keren dat ik hem gebeld heb, een steun en een toeverlaat in vele moeilijke omstandigheden...Helaas is Jean niet meer: missen zullen we hem zeker."

Deze heren hebben het mooi gezegd maar degenen die Jean van heel nabij kenden, drukken het kernachtiger uit:


Jean, ge waart ne REUS!


Theo Lavet