Sunday, December 09, 2007

Vies

Wist u dat wij, mensen, over ganglioncellen beschikken? Ik niet... tot vandaag. Door hun naam vind het ik het maar vieze celletjes lijken, maar in feite zijn ze toch wel nuttig. Ganglioncellen staan als knooppunten in verbinding met de visuele hersenschors en staan gedeeltelijk in voor veranderingen in lichtintensiteit en kleur.
In mensentaal: ze zijn verantwoordelijk voor sommige optische illusies, zoals bijvoorbeeld het rooster met zwarte vlakken en witte lijnen en waar je op de kruispunten grijze bolletjes ziet. Al bij al geen slecht prestatie voor cellen met zo een vieze naam.

Voor wie het zich zou afvragen, dit komt uit de cursus "Inleiding tot de psychologie". Om te weten te komen wat deze cellen in feite met psychologie te maken hebben, zal ik nog een cursus "Psychologie voor gevorderden" moeten gaan volgen...

PS: voor wie meer optische illusies en hun verklaring wil: http://www.michaelbach.de/ot/

No comments: