Saturday, November 17, 2007

Jean, ge waart ne reus!

Best vrienden,

Wij zijn hier bijeen met de schaakwereld om afscheid te nemen van onze vriend Jean Janssens.

Hij stond mee aan we wieg van schaakkring Moretus. Helaas zullen wij hem missen tijdens de naderende viering van het 50 jarig bestaan van de kring.
Jean ijverde van in het begin voor een pluralistische vereniging waarin alle strekkingen en standen zich goed zouden voelen. Hij is daar zonder meer volledig in geslaagd.

Hij stond mee aan de wieg van de VSF toen de politieke leiders een splitsing van de Nationale Bond opdrongen. Hij had een groot aandeel in de vorming van de huidige structuren die door elkeen aanvaard worden omdat Jean zich goed kon inleven in de visie van anderen en daar ook rekening mee hield.
Deze eigenschap, of liever het ontbreken ervan, is vandaag actueler dan ooit en vele prominenten mogen Jean Janssens als voorbeeld nemen. Ik weet zeker dat hij deze lof verdient en zou geapprecieerd hebben.

Niet alleen de leden van schaakkring Moretus waarderen zijn inspanningen.

Chris Ghijsels, voorzitter van de KBSB, zegde het als volgt:

" Ik herinner me nog goed mijn eerste stappen in het bestuur van de VSF (als afgevaardigde van de liga Oost-Vlaanderen) toen Jean met veel natuurlijke autoriteit en wijsheid de voorzitterspost bekleedde. In de daaropvolgende jaren heb ik hem leren kennen en waarderen als een bijzonder warme en dynamische persoonlijkheid, die het schaken en de schakers in Vlaanderen (en zelfs ruimer in heel België) decennialang enorme diensten heeft bewezen. Een geboren optimist, die o.m. dankzij zijn grote diplomatieke kwaliteiten, zijn relativeringsvermogen en empathie en zijn altijd aanwezig gevoel voor humor heel wat potentiële en reële crisissen in ons schaakwereldje wist te bezweren."


Mitchel Varendonck Oud-secretaris KBSB vzw en Liga Antwerpen vzw formuleerde het als volgt:

"In de mate dat ik Jean gekend heb, zowel binnen het bestuur van Liga Antwerpen als binnen de KBSB waar hij zowel mijn voorganger als secretaris was, moet ik toegeven dat zijn wijze raad op vele punten uitwegen heeft geboden.Een aimabel man die steeds bereid was mensen te helpen, iemand die een luisterend oor had ook. Een voorbeeld waarbij ik steeds bij terecht kon; de talloze keren dat ik hem gebeld heb, een steun en een toeverlaat in vele moeilijke omstandigheden...Helaas is Jean niet meer: missen zullen we hem zeker."

Deze heren hebben het mooi gezegd maar degenen die Jean van heel nabij kenden, drukken het kernachtiger uit:


Jean, ge waart ne REUS!


Theo Lavet

1 comment:

Susannah said...

Well written article.