Tuesday, January 23, 2007

Seizoen

In de volksmond wordt er gezegd dat het vallen van de bladeren of het botten van de bomen moeilijke periodes zijn voor labiele mensen, voor relaties, voor de mensheid in het algemeen.
Maar nu de eerste echte koude zich in ons land heeft genesteld, kan je nauwelijks van een herfst- of lentegevoel spreken. Toch merk ik op dat er zich nu veel relatiebreuken voordoen. Het is nauwelijks bij te houden. Ik ben nog maar bekomen van de ene melding van echtscheiding of de volgende staat al voor de deur. Er zijn ook relaties die momenteel een heel moeilijke evenwichtsoefening uitvoeren, maar daar ben ik van overtuigd dat het in positieve zin zal uitdraaien.
De nieuwe singles hebben wel allemaal iets gemeenschappelijks, namelijk hun werk. Ik vraag me dus af of dat een meebepalende factor is. Een mens zou dat bijna gaan geloven.
Een andere mogelijkheid is dat dit soort periodes een steeds weerkerend fenomeen is. Een jaar of 5 geleden heb ik het nog eens gezien. Niet alleen liep mijn eigen relatie op de klippen, iedereen rondom mij vond het de hoogste tijd om het gras aan de andere kant eens te gaan inspecteren. Zouden relatiebreuken dan een cyclisch weerkerend fenomeen zijn?
Ik sta er bij en kijk er naar, biedt een luisterend oor of een troostende schouder aan daar waar het nodig is, maar verder ben ik eigenlijk wel opgelucht en blij dat ik tot hiertoe voor één keer de dans ontspring.

No comments: