Tuesday, April 25, 2006

Laat me gaan

Laat me gaan of neem me vast en zeg dat het in orde komt.
Haal je voet van tussen de deur zodat ik ze kan dichtdoen en op slot draaien,
Of gooi de deur helemaal open en kijk niet terug op gemiste kansen.
Maar geen spel in het schemer, daar heb ik mijn buik van vol.

No comments: